Obchodní podmínky

Obchodní společnosti: Lada Hávová, se sídlem : Dolní 82 - Ostrava 70030 - Česká republika IČO : 01562894, která je provozovatelem a majitelem stránky darecekodadriany.cz, jejímž obchodním artiklem je digitální materiál.

 1. Základní ustanovení 
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti Lada Hávová se sídlem v Ostravě, dolní 82, 70030, Česká republika, IČO 01562894,   (dále jen prodávající) “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese ocemzenysni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká potvrzením objednávky.

Informace o  prodávaném obsahu

Obsah na webovém rozhraní obchodu je prodáván pod barevným grafickým logotypem, který je popsán názvem a cenou, která je uvedena včetně DPH. Na webovém rozhraní je prodáván audio materiál, nebo video materiál a nebo textový materiál. Prodávaný obsah je lektorského charakteru se zaměření na mezilidské vstahy . Veškerý prodávaný obsah je chráněn autorským zákonem a neporušuje autorské práva jiných stran.

a) Jak ženu zaujmout - Jedná se o audionahrávku lektorského charakteru ( délka nahrávky 6 minut a 14 sekund)

b) Komunikace a její chyby - Jedná se o audionahrávku lektorského charakteru ( délka nahrávky 5 minut) a 0 sekund

 1. Objednání obsahu (způsob platby, dodání nebo plnění)
  1. Kupující má možnost objednání obsahu a to formou zaplacením přes bránu GO PAY. Po kliknutí na ikonu znázorňující koupit, je kupující přesměrován na dokončení objednávky, kde je zapotřebí potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a také zadání své emailové adresy, která slouží k přeposlání objednaného obsahu ve formě odkazu na stažení, který bude po zaplacení odeslán na email kupujícího, který byl správně vyplněn do kolonky u objednávky. Pro dokončení objednávky je nutné kliknout na tlačítko s nápisem zaplatit kartou.
 2. Dodání a zaplacení obsahu
  1. Po kliknutí na zaplatit kartou, je kupující přesměrován na platební bránu GO PAY, kde po zadání potřebných údajů k provedení platby je ihned po provedení platby kupující přesměrován na automatické stahování koupeného obsahu, který byl zároveň poslán i na email kupujícího ve formě odkazu na stažení.
 3. Reklamační řád a informace o záruce
  1. Na prodávaný obsah nelze uplatnit reklamaci. Reklamaci lze uplatnit pouze v případě, že koupený obsah nebude kupujícímu doručen. V tom případě může kupující prodávajícího kontaktovat na uvedené emailové adrese podpora.vandego@gmail.com, 
 4. Informace o odstoupení od smlouvy

  Protože mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah zaplacením obsahu, který je ihned po zaplacení doručen kupujícímu a je digitálního charakteru, není možné od smlouvy odstoupit.

 5. Náklady na dodání produkty

  S dodáním nejsou spojeny žádné náklady.

 6. Informace o ochraně osobních údajů

  Souhlasem s obchodními podmínkami kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve formě emailu. Email slouží k přeposlání objednávky. Potvrzení obchodních podmínek kupující souhlasí s uchováním zadaného emailu a zároveň dává souhlas se zasíláním obchodního sdělení z emailové adresy, která je spojena se značkou Adriana Vandego (podpora.vandego@gmail.com)....